Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Офіційні правила

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

«Щомісячні грошові кошти протягом 10 років»

(надалі – «Правила»)

1. Організатор/Виконавець Акції, територія та строки проведення Акції «Щомісячні грошові кошти протягом 10 років».

1.1. Організатором рекламної Акції «Щомісячні грошові кошти протягом 10 років» (надалі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (код ЄДРПОУ 32531437, місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері А) (надалі – «Організатор»).

1.2. За замовленням Організатора Акція проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41175509, місцезнаходження Україна, 03113, м. Київ, вул. І. Шевцова, буд. 1) (надалі – «Виконавець»).

1.3. Технічна підтримка Акції проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «Ліднайн» (код ЄДРПОУ 41065071 місцезнаходження: Україна, 03118, м. Київ, вул. Краматорська, 40-а (надалі – «Технічний партнер»).

1.4. Строки проведення Акції.

Загальні строки проведення Акції: з «01» квітня 2020 р. по «23» червня 2020 р. включно (надалі – «тривалість Акції» або «строк проведення Акції/строк Акції»).

1.5. Територія проведення Акції.

Акція проводиться на всій території України (надалі – «Територія проведення Акції»), за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об'єднаних сил.

Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу.

2. Участь в Акції

2.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та який коректно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – «Учасник» або «Учасники»).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

1) працівники та представники Виконавця/Організатора Акції та будь-яких інших компаній, які безпосередньо беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

2) чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1) п.2.2. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся);

3) особи, які на момент участі в Акції не досягли 18-річного віку.

4) особи, які придбають Акційну продукцію для комерційних цілей;

5) участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Учасник Акції під час участі у Акції зобов’язується:

- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

- дотримуватися цих Правил та вимог користування Інтернет-сайтом www.brightday.nescafe.ua;

- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагаються цими Правилами у відповідних випадках;

- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників Акції;

- зберігати упаковку продукції під ТМ «NESCAFE» з унікальними кодами до дати оголошення Переможця Головного подарунку Акції.

2.4. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну та безумовну згоду з цими Правилами, також надає згоду Виконавцю та Організатору Акції на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень Акції/Головного Подарунку Акції.

3. Інформаційна та технічна підтримка Акції

3.1. Інформування щодо Правил Акції та змін до них, здійснюється на спеціальній сторінці сайту www.brightday.nescafe.ua (надалі – «акційна сторінка сайту/ офіційна сторінка Акції») та/або за телефоном «гарячої лінії» 0 800 50 09 50 (щоденно з 08:00 до 21:00). Дзвінки за телефоном Гарячої лінії зі стаціонарних телефонів та з мобільних телефонів українських мобільних GSM операторів на території України безкоштовні.

4. Продукція, яка бере участь в Акції:

4.1. Продукція, що бере участь в Акції (надалі – «Акційна продукція»/ «Продукція») - це наступна продукція торговельної марки «NESCAFE»:

  • м’яка упаковка кави 100% натуральної розчинної гранульованої «Нескафе® Класік» масою 60 г;
  • м’яка упаковка кави 100% натуральної розчинної гранульованої «Нескафе® Класік» масою 65 г;
  • м’яка упаковка кави 100% натуральної розчинної гранульованої «Нескафе® Класік» масою 120 г;
  • м’яка упаковка кави 100% натуральної розчинної гранульованої «Нескафе® Класік» масою 250 г

Увага! Унікальні коди упаковки Акційної продукції, що були надіслані учасниками Акції до початку Строку проведення Акції (до 07:00:00 «01» квітня 2020р.), та після його закінчення (після 21:59:59 «23» червня 2020р.) не беруть участі в Акції.

4.2. Акційний код – друкований код, що знаходиться на внутрішній поверхні упаковки Акційної продукції виготовленої після жовтня 2019 року (надалі – «Акційний код» або «Унікальний код»).

* Одна упаковка Продукції вказаної вище торговельної марки «NESCAFE» містить 1 (один) унікальний Акційний код (далі – «Акційний код» або «Унікальний код»), окрім не більше ніж 1% пакування Акційної продукції, яке може не містити Акційних кодів. Організатор, Виконавець та Технічний партнер Акції не несуть жодної відповідальності і не здійснюють жодних компенсацій Учаснику у випадку придбання таким Учасником Акційної продукції, яка не містить Акційного коду.

Учасник Акції, який направив Акційний код з упаковки Акційної продукції до початку строку проведення Акції, може продублювати його після початку строку проведення Акції. Акційні коди відправлені після закінчення Строку проведення Акції, участі в Акції не беруть. Організатор/Виконавець/Технічний партнер Акції не компенсують будь-які витрати Учасників Акції, які виникають у зв’язку з відправленням Акційних кодів, зазначених на упаковках Акційної продукції.

Увага! Будь-які дії Учасників Акції щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про Акційні коди упаковки Акційної продукції, які стали відомі йому будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про Акційні коди упаковки Акційної продукції без придбання Акційної продукції вважається порушенням умов цих Правил, а Учасник Акції таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Заохочень Акції.

Увага! Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

5. Заохочення Акції, Головний Подарунок Акції

5.1. Учасники Акції, що виконали всі умови Акції, передбачені цими Правилами, мають можливість отримати Заохочення (надалі – Заохочення) та/або Головний Подарунок Акції:

5.1.1. Заохочення:

При реєстрації акційних кодів, розміщених всередині м’якої упаковки акційних продуктів Учасник отримує поповнення рахунку мобільного телефону, не включаючи податок на додану вартість (20%) (надалі – «ПДВ») та збір до Пенсійного фонду України (7,5%) (надалі – «ПФ»), а саме:

5.1.1.1. при реєстрації акційного коду, розміщеного всередині м’якої упаковки кави натуральної розчинної гранульованої «Нескафе® Класік» масою 60 г. - Учасник Акції отримує поповнення мобільного рахунку на суму 4,00 грн., без ПДВ та збору в ПФ.

5.1.1.2. при реєстрації акційного коду, розміщеного всередині м’якої упаковки кави натуральної розчинної гранульованої «Нескафе® Класік» масою 65 г. - Учасник Акції отримує поповнення мобільного рахунку на суму 4,00 грн., без ПДВ та збору в ПФ.

5.1.1.3. при реєстрації акційного коду, розміщеного всередині м’якої упаковки кави натуральної розчинної гранульованої «Нескафе® Класік» масою 120 г.- Учасник Акції отримує поповнення мобільного рахунку на суму 8,00 грн., без ПДВ та збору в ПФ.

5.1.1.4. при реєстрації акційного коду, розміщеного всередині м’якої упаковки кави натуральної розчинної гранульованої «Нескафе® Класік» масою 250 г., Учасник Акції отримує поповнення мобільного рахунку на суму 12,00 грн., без ПДВ та збору в ПФ.

Увага! Фонд Заохочень Акції має обмеження в рамках одного акційного дня і складає 12 571,43 грн. та доступний до перегляду в режимi онлайн на сайтi www.brightday.nescafe.ua.

Сума не використаних за день заохочень переноситься на наступний день Акції, тобто сума поповнень мобільного рахунку кожного дня Акції складається з планової суми поповнень на день, та загальної суми Заохочень, що не були використані протягом попереднього дня, і таким чином по накопичуваній системі до дати закінчення строку проведення Акції.

5.1.2. Головний Подарунок Акції:

отримання щомісячно шляхом безготівкового перерахування грошових коштів протягом 10 років в розмірі не менше 10000,00 грн., які виплачуються Переможцю Акції у вигляді щомісячних страхових виплат ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» протягом 10 років.

Загальна кількість Головних Подарунків Акції – 1 шт.

5.2. Відповідальність Організатора/Виконавця та третіх осіб, які залучені до проведення Акції, обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, передбачених цими Правилами. Гарантом отримання Головного Подарунку Переможцем Акції є Виконавець.

5.3. Кількість Заохочень Акції обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Заохочень Акції може бути змінена за рішенням Організатора Акції шляхом внесення відповідних змін до Правил. Організатор залишає за собою право змінити Заохочення Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.3.1. цих Правил.

5.4. Організатор/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Акції/Головного Подарунку Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції/Головним Подарунком Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.

5.5. Характеристики Заохочень Акції, зазначені в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Організатора Акції. Зовнішній вигляд Заохочень Акції може відрізнятися від зображень на інформаційних матеріалах та на акційній сторінці сайту та не виправдовувати очікувань Учасників Акції. За якість та характеристики Заохочень Акції відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг.

5.6. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень Акції, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами. Всі Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають. Грошова компенсація за Заохочення або Головний Подарунок Учасникам не надається.

5.7. У випадку, якщо Заохочення залишаться після проведення Акції – вони використовуються на розсуд Організатора Акції.

5.8. Один і той же Учасник Акції не може бути визначений Переможцем Акції з метою отримання протягом одного дня Акції більш ніж трьох Заохочень Акції, зазначених в п. 5.1.1. цих Правил.

5.9. З метою попередження зловживань, один Учасник Акції, протягом Строку проведення Акції, виконуючи всі умови цих Правил, не може отримати більше 20 (двадцяти) Заохочень.

6. Умови участі в Акції та визначення учасників Акції, що здобули право на отримання Заохочень Акції/Головного Подарунку Акції.

6.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в розділі 2 цих Правил, та належним чином виконала усі умови цих Правил.

6.2. Для участі в Рекламній Акції та набуття статусу Учасника Рекламної Акції споживачеві, який протягом Строку проведення Акції придбав одну Акційну продукцію, необхідно:

6.2.1. Зареєструвати Акційний код, знайдений на внутрішній частині упаковки Акційної продукції, в Строк проведення Акції будь-яким із двох нижчезазначених способів:

а) шляхом надсилання SMS-повідомлення ¹ з номером Акційного коду на короткий номер 5585;

¹З кожним SMS-повідомленням може бути відправлений лише 1 (один) Акційний код. Після отримання Технічнім партнером у Строк проведення Акції Акційного коду та якщо надісланий Акційний Код є дійсним, на номер споживача буде надіслане SMS-повідомлення з підтвердженням про реєстрацію його як Учасника Рекламної Акції та успішну реєстрацію його Акційного коду.

* Вартість відправки SMS на номер 5585 для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» становить 0,94 грн, ТОВ «лайфселл» (lifecell) - 0,94 грн, ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "VODAFONE) – 0,94 грн. Послуга дійсна для повнолітніх абонентів усіх національних GSM операторів України. Тариф у гривнях з урахуванням ПДВ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ. Таким чином, для абонентів усіх національних GSM операторів України, вартість одного SMS з урахуванням ПДВ та Пенсійного фонду у розмірі 7,5% становить 1,00 гривня. Таким чином, для абонентів усіх національних GSM операторів Україн , вартість одного SMS з урахуванням ПДВ та Пенсійного фонду у розмірі 7,5% становить 1,00 гривня. Організатор Акції: ТОВ «Нестле Україна», 04070 м. Київ, вул. Верхній Вал 72 в літері "А’"; 0 800 50 09 50 (безкоштовно), щоденно з 08:00 до 21:00. Виконавець Акції: ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА», 03113, м. Київ, вул. Івана Шевцова, буд.1; тел. (044) 501-14-39 (вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку); Пн-Пт 10:00-18:00. Технічна підтримка: ТОВ «Ліднайн», Україна, 03118, м. Київ, вул. Краматорська, 40-а тел.: (044) 362-75-05 (вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку) Пн-Пт 10.00-18.00

б) шляхом реєстрації Акційного коду на веб-сторінці www.brightday.nescafe.ua (надалі –«Веб-сторінка» або «Інтернет-сайт»). Для цього споживачу потрібно зайти на Веб-сторінку, заповнити реєстраційну форму Рекламної Акції та вказати наступну інформацію: ПІБ, номер мобільного телефону, вік та стать, після чого надіслати Акційний код до бази Рекламної Акції шляхом введення символів Акційного коду у відповідне поле реєстраційної форми. Якщо надісланий Акційний код дійсний, споживач отримує на Веб-сторінці повідомлення з підтвердженням про реєстрацію його як Учасника Рекламної Акції та успішну реєстрацію його Акційного коду.

6.2.2. Зберегти упаковку Акційної продукції з виграшним Акційним кодом, що засвідчує придбання Акційної продукції.6.3. Для отримання одного Заохочення, необхідно зареєструвати 1 (один) Акційний код в період з 07:00:00 до 21:59:59 однієї доби протягом строку дії Акції.

6.4. Реєстрація Акційних кодів можлива протягом періоду з 07 год. 00 хв. 00 сек. до 21 год. 59 хв. 59 сек. включно в кожний з днів з «01» квітня 2020 року по «23» червня 2020 року включно (надалі – «Період реєстрації Акційних кодів»).

Якщо Учасник Рекламної Акції відправляє повідомлення до початку або після закінчення Періоду реєстрації Акційних кодів, Акційні коди не реєструються, про що Учаснику надсилається відповідне повідомлення на зазначений ним номер телефону та/або на Веб-сторінці.

Увага! Один унікальний код упаковки Акційної продукції може бути зареєстрований для участі в Акції лише 1 (один) раз, незалежно від обраного Учасником Акції способу реєстрації та/або кількості відправлених SMS - повідомлень.

6.4.1. Організатор та Замовник не несуть відповідальності за неможливість доставки SMS-повідомлення чи повідомлення на Веб-сторінці з причин несправності техніки чи не функціонування мереж операторів телефонного зв’язку або провайдерів інтернет-послуг тощо.

6.4.2. Реєстрація Акційних кодів одним із способів, вказаних в п. 6.2.1 цих Правил, здійснюється на вибір Учасника Рекламної Акції. Вказані в пункті 6.2.1 способи є рівноцінними.

6.4.3. При реєстрації Акційного коду Участник автоматично погоджується з Правилами Акції.

6.5. Ідентифікація кожного Учасника Рекламної Акції відбувається за номером мобільного телефону, з якого було направлено Акційний код (при реєстрації шляхом надсилання SMS-повідомлення) або який був вказаний в реєстраційній формі (під час реєстрації Акційних кодів на Веб-сторінці) (надалі – «Контактний телефон»).

6.6. SMS-повідомлення, що відправляються Учасниками Акції, повинні відповідати наступним вимогам:

• Акційний код включає комбінацію з 11 цифр;

• Акційний код пишеться в SMS-повідомленні або на веб-сторінці www.brightday.nescafe.ua без пропуску (та будь-яких інших символів) між цифрами.

6.7. Не є підставою для реєстрації як Учасника Акції і не розглядається реєстрація Акційного коду у випадках, якщо:

• Дані надіслані/зареєстровані Учасником Акції не містять Акційного коду, або надісланий Акційний код має менше або більше 11 цифр;

• Дані надіслані/зареєстровані Учасником Акції містять Акційний код з пропусками та іншими технічними символами всередині кожної із комбінації з 11 цифр;

• Дані надіслані/зареєстровані Учасником Акції містять Акційний код, вже зареєстрований в Акції раніше;

• Дані надіслані/зареєстровані Учасником Акції містять цифри, які не можуть бути ідентифіковані Технічним провайдером в якості Акційного коду;

• Дані надіслані/зареєстровані Учасником Акції отримані Технічним партнером до або після закінчення Періоду реєстрації Акційних кодів.

6.8. Визнаються некоректними, не враховуються і не реєструються:

• Акційні коди, що не відповідають вимогам до формату, передбаченим даними Правилами;

• Акційні коди, отримані Технічним партнером раніше або пізніше за дату закінчення Періоду реєстрації Акційних кодів;

• Акційні коди, які були зареєстровані раніше.

6.9. Визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Заохочень Акції (іменуються – Переможці Акції):

Для визначення Акційного коду, що може надати Учаснику право на отримання Заохочення, беруться до уваги всі Акційні коди, що були зареєстровані у строк проведення Акції до моменту реєстрації Акційного коду Учасником.

6.9.1. Заохочення.

Визначення Переможців Акції, що мають право на отримання Заохочень, відбувається щоденно протягом строку проведення Акції, серед Учасників Акції, що здійснили реєстрацію Акційного коду упаковки Акційної продукції, відповідно до умов цих Правил в період з 07.00 ранку до 21.59 вечора однієї доби.

У випадку якщо за відповідний період проведення Акції неможливо визначити Учасників Акції, які мають право отримати Заохочення, не витребувані Заохочення Акції переходять на наступний день Акції.

6.9.2. Головний Подарунок

З 24.06.2020р. по 26.06.2020р. включно, серед Учасників Рекламної Акції, що успішно зареєстрували Акційний код протягом всього Строку проведення Акції, проводиться визначення Учасника Акції, який здобуває право на отримання Головного Подарунку Рекламної Акції (далі – Головний Переможець). Визначення такого Учасника проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки з усієї бази успішно зареєстрованих Акційних кодів за весь Строк проведення Акції.

Увага! Визначення Переможця Акції, який здобуде право на отримання Головного Подарунку Акції, проводиться за участі Комісії, що складається з 2 (двох) представників Організатора Акції та 1 (одного) представника Виконавця Акції.

Процедура визначення Учасника Акції, який отримує Головний Подарунок Акції, фіксується Комісією в протоколі.

Крім того, під час проведення визначення Переможця Акції, який здобуде право на отримання Головного Подарунку Акції, формується резервний список з 5 (п’яти) Учасників Акції, що взяли участь у Акції та виконали умови зазначені в цих Правилах, які можуть отримати Головний Подарунок Акції, у разі неможливості вручення його основному претенденту. Результати визначення Переможця Акції, який здобуде право на отримання Головного Подарунку Акції, будуть опубліковані на Веб-сторінці, а саме буде розміщена інформація про номер телефону Учасника, який має право отримати Головний Подарунок Акції, без 2 (двох) останніх цифр номеру телефону. Результати визначення Переможця Акції, який здобуде право на отримання Головного Подарунку, вважатимуться остаточними, оскарження щодо цього не розглядатимуться.

Організатор Акції залишає за собою право повторного визначення претендента на отримання Головного Подарунку з резервного списку з 5 (п’яти) Учасників Акції, відповідно до 7.2.1. цих Правил, у випадку підозри та/або виявлення ознак фальсифікації при участі у Акції зі сторони основного претендента, з подальшою публікацією на сторінці Веб-сайту результатів повторного визначення Учасника, який має право отримати Головний Подарунок, та інформації щодо нього (номер телефону, прізвище, ім’я, по батькові та місто його проживання).

Організатор/Виконавець Акції та треті особи, залучені до проведення Акції, можуть вимагати від Учасника Акції пред’явлення упаковки Акційної продукції, що підтверджує придбання акційної Продукції.

6.10. Відправляючи SMS-повідомлення з унікальним кодом Акційної продукції або реєструючи на Веб-сторінці Акції унікальний код Акційної продукції, Учасник Акції підтверджує те, що він/вона повністю відповідає умовам цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується їх виконувати.

6.11. На кожне SMS-повідомлення з унікальним кодом Акційної продукції Учасник Акції отримає SMS - відповідь про прийняття/неприйняття такого унікального коду упаковки Акційної продукції, а при реєстрації на акційній сторінці сайту унікального коду упаковки Акційної продукції Учасник Акції отримає повідомлення про прийняття/неприйняття такого унікального коду упаковки Акційної продукції.

6.12. Якщо відправлений/зареєстрований унікальний код упаковки Акційної продукції відповідає Офіційним правилам Акції (є коректним), Учасник Акції у відповідь отримує SMS-повідомлення з підтвердженням реєстрації Учасника Акції, а при реєстрації на Веб-сторінці Акції унікального коду упаковки Акційної продукції Учасник Акції отримає підтвердження реєстрації Учасника Акції на акційній сторінці Веб-сайту.

6.13. Якщо відправлений унікальний код упаковки Акційної продукції не відповідає Правилам Акції (є некоректним), Учасник Акції у відповідь отримує SMS - повідомлення з повідомленням, що надісланий унікальний код – некоректний та про відмову в реєстрації Учасника Акції, а при реєстрації на акційній сторінці сайту коду упаковки Акційної продукції, що не відповідає Офіційним правилам Акції, Учасник Акції отримає повідомлення на акційній сторінці Веб-сайту, що надісланий унікальний код – некоректний та про відмову в реєстрації Учасника Акції.

6.14. У випадку намагання реєстрації п’яти і більше некоректних унікальних кодів упаковки Акційної продукції протягом однієї доби Учасник Акції буде блокований для будь-якої подальшої реєстрації унікальних кодів упаковок Акційної продукції.

Увага! Розблокування для участі в акції відбувається після звернення Учасником Акції на Гарячу лінію за номером 0 800 50 09 50, та пояснення причини за яких Учасник Акції реєструє некоректні коди.

Увага! Учасник Акції, який був заблокований для реєстрації унікальних кодів упаковки Акційної продукції тричі, буде блокований для подальшої участі в Акції.

Код не може бути прийнятий у випадку, якщо аналогічний унікальний код упаковки Акційної продукції вже був направлений, або такий код є стороннім (не входить до бази акційних кодів), або введений не вірно.

6.15. Учасник Акції матиме можливість зареєструвати не більше 20 (двадцяти) коректних унікальних кодів упаковки Акційної продукції протягом періоду Акції.

6.16. Організатор/Виконавець Акції та залучені ними для проведення Акції треті особи не несуть відповідальності за несвоєчасну реєстрацію до участі в Акції, згідно Правил, що трапилось не з вини Організатора/Виконавця Акції та/або таких третіх осіб. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу сайту, операторів зв’язку, будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі у Акції не відбулась або відбулась із запізненням.

6.17. Організатор/Виконавець Акції та залучені ними для проведення Акції треті особи не несуть відповідальності за некоректні, невірні SMS - повідомлення Учасників Акції відправлені на короткий номер Акції, та подальші взаємодії Учасників Акції (абонентів) та операторів зв’язку.

6.18. Організатор/Виконавець Акції має право усунути будь-кого з Учасників Акції від участі в Акції без пояснення причин усунення, у випадку виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил, або встановлення факту умисного порушення Учасників Акції цих Правил.

6.19. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів з ними.

6.20. Всі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

6.21. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку та/або за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв'язку під час проведення Акції, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо персональних даних та номеру телефону Учасника Акції, у разі настання обставин непереборної сили.

7. Порядок та строки отримання Заохочень Акції.

7.1 Заохочення.

Технічний партнер забезпечує реалізацію вручення Заохочень шляхом прямого поповнення рахунків номерів мобільних телефонів Переможців Акції в порядку та згідно правил, встановлених операторами мобільного зв’язку для цієї мережі, та відправляє таким Учасникам Акції SMS-повідомлення про поповнення рахунку (отримання Заохочення) протягом 3-х банківських днів з моменту виконання таким Учасником Акції умов Акції, зокрема умов п.6.2. та п.6.3. цих Правил.

7.2. Головний Подарунок Акції.

7.2.1. Протягом 3 (трьох) банківських днів після визначення, відповідно до п. 6.9.2. даних Правил, Учасника Акції, який має право отримати Головний Подарунок Акції, такому Переможцю Акції телефонує представник Виконавця Акції для подальшої реєстрації даних Переможця Акції, необхідних для вручення Головного Подарунку Акції. Комісія здійснює відео фіксацію та протоколює процес телефонування Переможцю.

В процесі вказаної телефонної розмови з Переможцем Акції узгоджується дата і час, коли йому слід прибути для оформлення документів (в т.ч. заяви до Виконавця Акції із проханням перерахувати суму Головного Подарунку Акції ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» для її подальшої виплати останньою Переможцю Акції (отримувачу Головного Подарунку Акції) на отримання Головного Подарунку, а також повідомляється, які він повинен мати при собі документи, а саме: паспорт та оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Оформлення документів відбувається протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати, коли представник Виконавця зв’язався із Переможцем Акції, в приміщенні ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33. Переможець зобов’язаний мати при собі паспорт або ID-картку, оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків або документ, що посвідчує відмову від присвоєння ІПН, та оригінал упаковки з переможним Кодом.

Отримання Головного Подарунку Акції здійснюється шляхом укладення договору добровільного страхування життя між ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» (страховик) та Переможцем Акції (отримувач Головного Подарунку Акції) (страхувальник), на підставі заяви Переможця Акції на добровільне страхування життя та заяви Переможця Акції (отримувача Головного Подарунку Акції) до Виконавця Акції із проханням перерахувати суму Головного Подарунку Акції ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» для її подальшої виплати останньою Переможцю Акції (отримувачу Головного Подарунку Акції).

Учасник Акції, який відмовився написати зазначену Заяву на добровільне страхування життя, вважається таким, що відмовився від отримання Головного Подарунку Акції без будь-яких компенсацій. 

Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати укладення договору добровільного страхування життя між ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» і Головним Переможцем Акції (отримувачем Головного Подарунку Акції) та отримання від ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» заяви Головного Переможця Акції (отримувача Головного Подарунку Акції) із проханням перерахувати ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» суму Головного Подарунку Акції ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ», ТОВ «ОЛ МОУШН» (Виконавець) одноразово сплачує ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» (страховик) всю суму страхової премії в розмірі, що дозволить ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» (страховику) здійснювати щомісячні страхові виплати Переможцю Акції шляхом безготівкового перерахування в розмірі не менше 10000,00 грн. протягом 10 років після укладення між Переможцем та ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ» договору добровільного страхування життя.

Переможець Акції отримує першу страхову виплату в сумі не менше 10000,00 грн. протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати укладення договору добровільного страхування життя.

Усі витрати, пов'язані з отриманням Головного Подарунку Акції (проїзд, проживання і т.п.), Переможець сплачує самостійно, а також витрати пов’язані із підписанням договору страхування життя між Переможцем та ПрАТ «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ».

Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, у зв’язку із врученням Головного Подарунку, відповідно до вимог чинного законодавства України, є Виконавець.

Неможливість зв'язатися з Учасником Акції протягом 3 (трьох) робочих днів за вказаним ним телефонним номером, неявка Учасника Акції протягом 5 (п’яти) календарних днів для оформлення документів на отримання Головного Подарунку, або не підписання Заяви на добровільне страхування життя, позбавляє Учасника Акції права на одержання Головного Подарунку Акції. При цьому, Учасник Акції вважається таким, який відмовився від отримання Головного Подарунку Акції, та не має права на одержання від Організатора або інших залучених ним осіб Акції будь-якої компенсації. У такому випадку Організатор Акції має право розпорядитися таким Головним Подарунком Акції на свій розсуд, претендентом на отримання Головного Подарунку Акції вважається перший Учасник з резервного списку Учасників, визначеного відповідно до даних Правил.

7.2.2. Обов’язковою умовою одержання Головного Подарунку Акції, є надання Переможцем Акції Виконавцю Акції, на вказану в телефонній розмові адресу у зручній для Переможця формі, скан копій таких документів: паспорта громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або ID-картки, реєстраційного номеру облікової картки платника податків або документу, що посвідчує відмову від присвоєння ІПН, та упаковки Акційної продукції (з унікальним кодом); а також заяви про надання дозволу на обробку персональних даних та інших необхідних документів, визначених на розсуд Виконавця Акції.

Зазначені скан-копії документів Переможця Акції повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко вказаними та розбірливими для читання; при цьому вищезазначені скан-копії документів не підлягають поверненню Учаснику, з чим він безумовно погоджується фактом його участі в Акції.

7.2.3. У випадку визначення Учасника Акції Переможцем Акції, який отримує Головний Подарунок Акції, він зобов’язаний надати Організатору Акції (або вказаному ним представнику) не пізніше 5 календарних днів з дня повідомлення Виконавцем Учасника документи, передбачені в п. 7.2.2. даних Правил.

У випадку, якщо Переможець Акції надав не всі документи (інформацію) та/або надані документи (інформація), що передбачені даними Правилами, не відповідають дійсності, мають ознаки фальсифікації, або надані документи не підтверджують права Переможця Акції на отримання Головного Подарунку Акції, такому Переможцю може бути відмовлено в отриманні Головного Подарунку Акції. В цьому випадку буде вважатись, що такий Переможець, добровільно, самостійно відмовився від Головного Подарунку Акції. Будь-яка компенсація у такому випадку не передбачається. Таким Головним Подарунком Акції Організатор може розпоряджатися на власний розсуд.

Організатор/Виконавець Акції гарантують, що документи, які надаються Переможцем Акції для отримання Головного Подарунку Акції не будуть використовуватись Організатором/Виконавцем Акції з іншою метою, окрім як для виконання своїх зобов’язань за цими Правилами.

7.3. Організатор Акції має право розпоряджатися не витребуваними Заохоченнями Акції/Головним Подарунком Акції на власний розсуд.

7.4. Учасник Акції, який має право на отримання Головного Подарунку Акції, може відмовитися від отримання Головного Подарунку Акції, повідомивши про таке Виконавця, що фіксується Комісією в Протоколі.

7.5. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість надіслання/надання Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця Акції, у т.ч. якщо мобільний телефон, контактна адреса, ім’я та/або прізвище, або інші обов’язкові дані Головним Переможцем Акції були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.6. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Учасниками Акції вручених Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Заохоченнями Акції/ Головним Подарунком Акції з будь-яких незалежних від Організатора Акції/Виконавця Акції причин.

7.7. Виконавець/Організатор не несе будь-якої відповідальності за неможливість отримання Учасником Акції Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції на території тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об'єднаних сил. Будь-які претензії від Учасників Акції з причин вказаних вище у цьому пункті не приймаються та жодні компенсації не виплачуються.

7.8. Організатор/Виконавець Акції мають право:

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;

- відмовити у видачі Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції, згідно цих Правил.

7.9. Організатор/Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо зв’язку з ними.

Якщо будь-який Переможець Акції, який має право на отримання відповідного Заохочення Акції/ Головного Подарунку Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або Виконавця (в тому числі якщо номер телефону або інша інформація про такого Переможця Акції була змінена або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше) не має можливості отримати таке Заохочення Акції/ Головного Подарунку Акції, такий Переможець Акції не має права на отримання жодних додаткових призів Акції, компенсацій або інших виплат від Організатора та/або Виконавця Акції.

7.10. Організатор/Виконавець Акції не беруть на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб учасниками Акції/Переможцями Акції і прав на одержання Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції. Організатор/Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

7.11. Організатор/Виконавець Акції та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції та/або залучених ним третіх осіб обставини.

7.12. Організатор/Виконавець Акції не відповідають за будь-які витрати Переможців акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції.

7.13. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в акції Учасників акцій приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Заохочень Акції), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

8. Технічні умови.

8.1. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється учасником Акції, оплачується ним самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги.

8.2. Всі учасники Акції самостійно сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет як для реєстрації унікальних кодів, так і для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8.3. Витрати на реєстрацію унікального коду, здійснену з помилками, підлягають оплаті учасником Акції на тих же умовах, що і витрати на відправку правильного повідомлення.

8.4. Організатор/Виконавець/Технічний партнер не несуть відповідальності за будь-які технічні збої, що мають відношення до реєстрації учасників Акції, а також інші обставини, не залежні від їх волі, зокрема (але не виключно):

8.4.1. за не доставку повідомлення про визнання учасника Акції Переможцем Акції;

8.4.2. за будь-які збої в роботі мережі Інтернет;

8.4.3. за будь-які збої в роботі приладів, використовуваних учасниками Акції для реєстрації Кодів.

8.4.4. Організатор/Виконавець Акції не бере участі у вирішенні суперечок щодо можливостей участі у Акції будь-кого з учасників Акції.

9. Інші умови

Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність всієї наданої ним Організатору/Виконавцю або залученим ними третім особам інформації/документів.

9.1. Протягом двох років з дати визначення Переможцем Акції, Переможець зобов’язується популяризувати ТМ «Nescafe» (Classic) шляхом участі у зйомці відеороликів і інших рекламних матеріалів, та/або іншими визначеними Організатором засобами популяризації ТМ «Nescafe» (Classic), про що підписує відповідний договір про популяризацію продукції Організатора, разом з Заявою на добровільне страхування життя.

Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на передачу, збір, обробку і використання його персональних даних, безкоштовне використання наданої ним інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, номеру телефону, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, розповсюдження в мережі Інтернет а також для надсилання інформації за допомогою SMS-повідомлень на номери телефонів та/або адреси, вказані учасником Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Усі відео - та фотоматеріали, зроблені за участю учасників Акції, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/ і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих ними Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору/ Виконавцю. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Персональні дані переможців Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем/Організатором або уповноваженими ним особами, які діють на підставі угод про нерозголошення конфіденційних даних у зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках вручення Заохочень Акції/ Головного Подарунку Акції, і не будуть надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з цією Акцією.

Відносно всіх персональних даних, наданих переможцями Акції, Виконавець/Організатор або уповноважені ним особи будуть дотримуватися режиму їх конфіденційності та вживати заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

9.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, рішення приймається Організатором, яке не підлягає оскарженню.

Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на сайті www.brightday.nescafe.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

9.4. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.

9.5. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон)

Учасникам Акції повідомляється:

9.5.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор;

9.5.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;

9.5.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 8.5.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;

9.5.4. з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;

9.5.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Виконавець, або залучені ним треті особи, а також технічний партнер Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;

9.5.6. персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 8.5.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

9.5.7. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції а також будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 8.5.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;

9.5.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку персональних даних надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень Акції/Головного Подарунку Акції;

9.5.9. Учасники Акції/Переможці Акції/Головний переможець Акції володіють всіма правами передбаченими розділом 8 Закону.

9.6. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

9.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб, що залучені в рамках Акції.

9.8. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень Акції/Головного Подарунку Акції. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочень Акції/Головного Подарунку Акції. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав Сторін у будь-яких суперечках.

9.9. Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочень Акції/Головний Подарунок Акції, не може передавати своє право отримання таких Заохочень/Головного Подарунку Акції третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.10. Всі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, та інші, Учасник Акції несе самостійно та не компенсуються Організатором/Виконавцем або іншими залученими третіми особами.».